Odměna je sjednávána zpravidla individuálně zejména s ohledem na časovou a odbornou náročnost věci.

Časová odměna

Základní hodinová sazba

1.500 - 2.000,- Kč
  • (Časová odměna činí v závislosti na náročnosti věci 1.500,- Kč – 2.000,- Kč. Na nezávazné schůzce, telefonicky či e-mailem Vám bude odměna upřesněna)

Právní konzultace on-line

500,- Kč
  • (Telefonem, e-mailem, 30 min)

Osobní schůzka

800,- Kč

V případě, že na základě právní konzultace on-line nebo osobní schůzky, dojde k dohodě o dalším poskytování právních služeb, představuje zaplacená odměna zálohu na další právní služby.

Odměna určena pevnou částkou

Bývá sjednávána zpravidla při sepisu smluv, vypracování právních rozborů a stanovisek či rešerší. Níže naleznete ceník nejčastějších typů smluv.

Ceník nejčastějších typů smluv

Kupní smlouvy na nemovitost

5.200,- Kč
  • (Cena zahrnuje návrh kupní smlouvy dle požadavků včetně úprav na základě připomínek, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, cena nezahrnuje správní poplatek za návrh na vklad)

Darovací smlouva se zřízením věcného břemene

3.500,- Kč
  • (Cena zahrnuje návrh darovací smlouvy dle požadavků včetně úprav na základě připomínek, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, cena nezahrnuje správní poplatek za návrh na vklad)

Darovací smlouva

2.500,- Kč
  • (Cena zahrnuje návrh darovací smlouvy dle požadavků včetně úprav na základě připomínek, příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí, cena nezahrnuje správní poplatek za návrh na vklad)

Vedení advokátní úschovy

4.800,- Kč
  • (sepis a vedení advokátní úschovy)

Nájemní smlouva

4.500,- Kč

Posouzení smlouvy

800,- Kč
  • (cena za normostranu, kupní, o dílo, atd.)

Paušální odměna

Základní paušál

7.500,- Kč
  • (Zahrnuje 5 hodin paušálních služeb v ceně 1.500,- Kč za započatou hodinu.)

Rozšířený paušál

13.500,- Kč
  • (Zahrnuje 10 hodin paušálních služeb v ceně 1.350,- Kč za započatou hodinu.)

Paušál maxi od

18.000,- Kč
  • (Zahrnuje od 15 hodin paušálních služeb v ceně 1.200,- Kč za započatou hodinu.)

Úkonová odměna

Úkonová odměna se řídí vyhláškou 177/1996 Sb., advokátní tarif, kdy v souladu s touto vyhláškou je vypočtena odměna za 1 úkon právní služby a celkový odměna se pak odvíjí dle počtu uskutečněných úkonů.

Nejčastěji bývá takto odměna sjednávána při zastupování u soudu při vymáhání peněžitého plnění.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .