About us

Mgr. Veronika Kasanová

Jsem samostatným advokátem působícím v Praze. Vystudovala jsem právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kdy již v průběhu studia jsem absolvovala právní praxi v advokátní kanceláři nebo neziskové organizaci.

Od počátku své praxe jsem zakotvila v advokacii, která mne nesmírně zajímá a baví. Ráda prohlubuji své znalosti a hledám neotřelá řešení problémů pro své klienty.

Advokacie v číslech

0
DOKONČENÉ VZDĚLÁNÍ
0
LET PRAXE V ADVOKACII
0
+
ZASTUPOVÁNÍ V ŘÍZENÍCH
0
+
VYTVOŘENÝCH SMLUV

Právní služby

Poskytuji komplexní právní služby zejména v oblastech práva občanského, rodinného, pracovního, obchodního a trestního.

Právní služby poskytuji formou zastupování v řízení před soudy a jinými orgány, provádím sepis smluv a právních podání, advokátní úschovy, činím prohlášení o pravosti podpisu.

Neváhejte se na mne obrátit, zdarma a nezávazně Vám sdělím zda a za jakých podmínek Vám mohu pomoci.

About us

Postup spolupráce

1. den

Úvodní seznámení s požadavky klienta

1. den

2.den

Sdělení možností právní pomoci s případnou žádostí o upřesnění

2 - 4. den

Cenová kalkulace s případným doplněním právních kroků

2 - 4. den

5 - 10. den

Podpis smlouvy o právní pomoci / podpis plné moci, sepis smlouvy, právní rešerše apod.

* Uvedené dny jsou myšleny jako pracovní. V případě žádosti o sepis smlouvy uvedené v ceníku je proces zkrácen o řádově 2 pracovní dny.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .