Advokátní úschova

Nabízím profesionální úschovu peněz a listin nejčastěji v souvislosti s převodem nemovitostí. Každé advokátní úschově přiděluji samostatný účet, kde jsou bezpečně uloženy finanční prostředky po dobu trvání smlouvy tak, aby byly chráněny zájmy zúčastněných stran.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .