Ať už jste zaměstnavatel nebo zaměstnanec, pomohu Vám s řešením Vaší situace. Připravím sepis pracovní smlouvy či dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr nebo dohody o srážkách ze mzdy, poradím v případě potřeby podání výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru apod. Jste zaměstnanec? Pomohu v případě, že jste dostali neoprávněnou výpověď nebo zaměstnavatel koná v rozporu s Vaší pracovní smlouvou.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .