Rozvod manželství a vypořádání SJM včetně péče o děti

Připravím pro Vás návrh na rozvod manželství, ať už se jedná o rozvod sporný či nesporný.
Posoudím Vaše nároky vyplývající ze společného jmění manželů a sepíši dohodu o jeho vypořádání nebo žalobu, není-li dohoda možná. Dále pak nabízím také zastupování v řízení o péči o děti.

Kontakt

Mgr. Veronika Kasanová, advokátka

Sídlo: Badeniho 291/3, 160 00 Praha 6 - Hradčany

č. osv. ČAK 15833
IČ: 034 29 687
ID datové schránky: 7u5uecy

Česká advokátní komora

Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ: 660 00 777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5.2.2016. Více informací na www.cak.cz .